Tere tulemast Dacia Eesti kodulehele
OK

Regulatsioonimuudatuste selgitus: WLTP ja RDE

1. septembril 2017 jõustunud WLTP vahetas välja aastakümnete vanuse uue Euroopa katsetsükli (New European Driving Cycle - NEDC) sertifitseerimisprotokolli. Lisaks rakendub WLTP täiendusena tegeliku sõidu heitkoguste (Real Driving Emissions - RDE) test, mis tuvastab andmed tegelikes kasutustingimustes. Täiendavat infot nende muudatuste kohta ja mida need sinu jaoks tähendavad, leiad siit:

Mis on sertifitseerimisprotokoll?

Sertifitseerimisprotokoll on hulk nõutud teste, mis kinnitavad kõigi turul pakutavate uute sõidukite vastavuse kehtivatele regulatsioonidele. Selle eesmärk on kindlustada, et kõik sõidukid järgiksid saasteainete heitkoguste regulatsioone, mis on laiemalt tuntud kui emissioonistandardid. Praegu kehtivaks normiks on Euro6. Testid toimuvad laboris ning neid viivad läbi sõltumatud organisatsioonid (näiteks UTAC Prantsusmaal). Need põhinevad standardsetel sõidutsüklitel (vahemaa, kiirus, varustus, temperatuur jms.) ning mõõdavad saasteaineid, CO2 heitkoguseid ja kütusekulu sisepõlemismootoriga sõidukitel. Need standardsed mõõtmismeetodid võimaldavad sul erinevate tootjate automudelite näitajaid omavahel võrrelda. Hetkel on need andmed avaldatud brošüürides ja tootjate veebilehtedel.

NEDC asemel WLTP

Kuni 2017.a. septembrini kehtis sertifitseerimisprotokollina 1990ndatel loodud NEDC. Kuna sõidukid on viimase 30 aasta jooksul oluliselt muutunud, vahetab WLTP NEDC järk-järgult välja. Milles siis vahe seisneb? Esiteks on WLTP tsükkel pikem ja robustsem kui NEDC oma. Testi kiirused on suuremad. Temperatuurivahemik laiem ning arvesse võetakse kogu sõiduki varustus (vt. allolevat tabelit). See tagab tulemused, mis iseloomustavad paremini igapäevast sõitmist.

NEDC ja WLTP võrdlus


Järgnevalt NEDC ja WLTP testide erinevused
Isegi kui need realistlikumad testtingimused võivad näidata suuremat kütusekulu ja heitkoguseid, ei mõjuta see sinu auto tegelikku kütusetarbimist. See on lihtsalt täpsem kuluindikaator, kuna uue WLTP protokolli puhul võetakse CO2 andmete juures arvesse ka sõiduki tüüp ning valitud lisavarustus. Veelgi enam, mõõtmistel arvestatakse tulemuste vahemikku, mis on salvestatud sama tüüpi sõiduki testimisel (NEDC puhul arvestati ühte tulemust sõiduki kohta)

Real Driving Emissions (RDE)

Kuigi WLTP testi tsükli nõuded on karmimad kui NEDC protokollil, ei arvesta need siiski kõigi sõiduki tegeliku kasutuse parameetritega, ning siin tuleb appi tegeliku sõidu heitkoguste (Real Driving Emissions - RDE) test. Sõiduteedel, tegelikes sõidutingimustes läbi viidav RDE test täiendab WLTP sertifitseerimist, kontrollides sõiduki tegelikku saasteainete emissioonitaset.

Renault Grupp on juba alustanud RDE saateainete emissioonitestide tulemuste avaldamist sõidukite kohta, mis on registreeritud peale 2016. aasta septembrit. Lisainfot leiad aadressilt grouperenault.com/RDE

Ajakava


Septembrist 2017 kuni septembrini 2018 peavad kõik turuletoodavad uued sõidukid (uus mudel/mootor), olema sertifitseeritud WLTP protseduuri põhjal.

Alates septembrist 2018 peavad kõik margiesindustes müüdavad sõidukid olema sertifitseeritud WLTP alusel.

Tarbijate elu lihtsustamiseks on reguleerivad asutused palunud kõigil tootjatel kuni 2018.a. lõpuni jätkata ainult NEDC tulemuste kajastamist. Selle tulemusel konverteeritakse kuni 2019.a. alguseni kõigi sõidukite andmed, mida juba on sertifitseeritud WLTP alusel, NEDC ekvivalendiks. Need andmed võetakse aluseks ka asjassepuutuvates riikide maksuarvutustes.

Jaanuarist 2019 peavad kõik avaldatud andmed kajastama WLTP väärtusi.

Samaaegselt WLTP ja RDE sertifitseerimisprotokolli rakendamisega areneb ka Euro6 norm, millele autod peavad vastama, et seista vastu mõjule, mida autoturg keskkonnale avaldab. See viib Auro6d normi kehtestamiseni 1. jaanuaril 2020.

Mida see sinu jaoks tähendab

On oluline märkida, et kasutatav sertifitseerimisprotokoll ei mõjuta sõiduki jõudlust ega ka tegelikku kütusekulu.

Siiski on tõenäoline, et tootjate poolt avaldatavad CO2 heitkogused ja kütusekulu andmed suurenevad WLTP puhul, lihtsalt kuna uus protokoll kajastab paremini tegelikke sõiduolusid.

Lühidalt öeldes, WLTP on täpsem kui NEDC kuid see ei mõjuta tegelikku jõudlust või kütusetarbimist.