Eelised

Dacia LPG

Ohutus

Veeldatud gaasi paak on valmistatud ülitugevast terasest ja selle seinad on 6 korda paksemad kui klassikalisel paagil.

See on varustatud 5 ohutust tagava komponendiga: tagasilöögiklapp, piirajaga täiteklapp (kuni 70-80% paagi mahust), läbivoolu piirav ventiil, solenoidventiil ja ohutusventiil.
Dacia LPG

Garantii

Tehases paigaldatud LPG gaasiseadmega sõidukitele kehtib, nagu ka bensiini- ja diiselmootoriga sõidukitele, tehasegarantii 5 aastat või 100 000 km.

Muu LPG gaasiseadme hilisemal paigaldamisel katkeb sõiduki tehasegarantii automaatselt. 
Dacia LPG

Hooldus

Tehases paigaldatud LPG gaasiseadmega sõiduki hooldusprogramm ei erine bensiinimootoriga sõidukile ettenähtud programmist ning see teostatakse korraliste hoolduste käigus (vastavalt tootja soovitustele). Tehases paigaldatud LPG gaasiseadmega sõiduki omanikele kehtivad samad hoolduse eripakkumised, nagu ka neile, kes valisid teistsuguse mootoritüübi.

Pikem mootori eluiga: LPG gaasi põlemine on puhtam, kütus põleb täielikult ära ega tekita jääkaineid, mis omakorda pikendab nii määrdeõli kui ka mootori tööiga.
Dacia LPG

Sõiduulatus ja säästlikkus

LPG gaasiseadmega autodel on kaks kütusepaaki, tänu millele pikeneb ka sõiduulatus. 

Veeldatud naftagaas (LPG) on ka soodsama hinnaga - selle keskmine hind on 50%* soodsam kui bensiinil ja 40%* soodsam kui diislikütusel. 

* Allikas: AEGPL, september 2016

Keskkonnateadlikkus
LPG gaas ei sisalda benseeni ega erita tahkeid osakesi. Tavapäraste kütustega võrreldes on vedelgaasil  märkimisväärselt väiksem saasteainete (süsinikoksiidid - CO, süsinikdioksiid - CO2 , süsivesinikud - CO X jt) hulk.

Veeldatud naftagaasi põlemine vähendab lämmastikoksiidi heitkoguseid umbes 70% ja teiste kütuseliikidega võrreldes umbes 99%. LPG gaasiseadmega mootor töötab ka 50% vaiksemalt kui diiselmootor. 

Kui täita aastaks 2020 püstitatud eesmärk ja tõsta LPG gaasiseadmega sõidukite osakaal Euroopas 10%ni, vähendaksime atmosfääri paisatava CO2 kogust 350 miljoni tonni võrra.