KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Meie veebisaidid ja rakendused kasutavad küpsisteks nimetatavaid tehnoloogiaid, et pakkuda teile kvaliteetset, sujuvat ja isikupärastatud kasutuskogemust. Käesolevates põhimõtetes sisalduv teave täiendab isikuandmete kaitse teavet, mis on leitav siin: https://www.dacia.ee/ee/privacy-policy.html.

Teie andmete kaitsmine on Renault’ jaoks prioriteet. Saate igal ajal oma küpsiste valikuid üle vaadata, avades veebilehe jaluses paikneva lingi kaudu küpsiste haldamise sätted.   
KES ME OLEME?
Renault Eesti ja Renault SAS (edaspidi „meie“, „meid“ jne) on küpsiste ja muude teie seadmesse laaditud või sinna paigaldatud jälgimisfailide abil saadud andmete sõltumatud haldajad.   
Lisateabe saamiseks lugege palun isikuandmete kaitse teavet: https://www.dacia.ee/ee/privacy-policy.html.   
MIS ON KÜPSISED?
Küpsis on väike jälgimisfail, mis salvestatakse ja mida loetakse, kui külastate veebisaiti, kasutate mobiilirakendust, loete e-kirju, paigaldate või kasutate tarkvara ja seda olenemata kasutatava seadme tüübist (arvuti, nutitelefon, e-luger, internetiga ühendatud mängukonsool jne).

Veebisaidi sirvimisel võivad küpsised saata teavet kasutaja brauserisse ja lubada brauseril saata teavet tagasi algsele veebisaidile (nt seansi ID või keele valik).    

Küpsised ei võimalda meil teid otseselt tuvastada. Need on mõeldud kogumaks ainult teatud teavet nagu teie seadme, brauseri, kasutatava veebisaidi või rakendusega suhtlemise ja mõnel juhul teie geograafilise asukoha kohta.   

Rakendatud tehnoloogiad võivad omavahel siduda mitu teie poolt kasutatud seadet, et teha mõistliku tõenäosusega kindlaks, et need seadmed kuuluvad just teile.   
MILLEKS SEE VEEBISAIT KÜPSISEID KASUTAB?
Meie veebisaidil on kasutusel erinevat tüüpi küpsised.

Tehnilised küpsised

 
Need küpsised on mõeldud elektroonilise suhtluse toetamiseks või hõlbustamiseks (ühendusvigade tuvastamine, ühenduspunktide tuvastamine, veebisaidi turvalisus jne) või selliste veebisuhtluse teenuste pakkumiseks, mida saate konkreetselt tellida (ekraanikuva seaded, veebivormidesse sisestatud teabe salvestamine, ostukorv (kui kasutatakse), juurdepääs teie kasutajakontole jne).

Need küpsised on vajalikud meie veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks.

Te ei saa keelduda nende küpsiste kasutamisest ja teie nõusolek pole selleks vajalik, kuna meie veebisaidi teenused sõltuvad sellistest küpsistest.

Ühismeedia küpsised(Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok jne),

Teie nõusolekul kasutame ühismeedia küpsiseid reklaami ja analüüsi eesmärgil, eriti selleks, et näidata teile meie reklaame suhtlusvõrgustikes (Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok jne) ning aidata meil mõista kasutajate suhtumist meie reklaamidesse nendes suhtlusvõrgustikes. 

Need küpsised on loodud ka selleks, et muuta veebisait kasutajasõbralikumaks ja interaktiivsemaks, võimaldades teil nende suhtlusvõrgustikega suhelda ja postitada meie saidile nende suhtlusvõrgustike sisu (näiteks YouTube'i videoid).

Need küpsised võivad töödelda selliseid andmeid nagu teie poolt ühismeedias jagatava sisu hulk, teie suhtlusvõrgustiku konto olemasolu, teie veebisaitide või nende suhtlusvõrgustike külastuste jälgimine jne. Ning need põhinevad meie veebisaidiga integreeritud kolmandate osapoolte rakendustel. Sellist rakendusenuppu pakkuv suhtlusvõrgustik tuvastab teid suure tõenäosusega selle nupu kaudu, isegi kui te seda meie veebisaiti külastades ei kasutanud. Seda laadi rakendusenupp võib võimaldada kõnealusel suhtlusvõrgustikul jälgida teie liikumist meie veebisaidil, kuna teie konto kõnealuses suhtlusvõrgustikus oli teie seadmes aktiveeritud (avalik seanss) ajal, mil meie veebisaiti sirvisite.

Soovitame teil tutvuda nende suhtlusvõrgustike vastavate privaatsuspõhimõtetega, et saada teavet selle kohta, kuidas need suhtlusvõrgustikud kogutud teavet nende rakendusenuppude toel või reklaamieesmärkidel kasutavad. Need privaatsuspõhimõtted peaksid võimaldama teil väljendada oma eelistusi nendes suhtlusvõrgustikes, valides eelkõige oma kasutajakontol sobivad seaded.

Isikupärastatud reklaamide küpsised
Teie nõusolekul on need küpsised loodud selleks, et parandada käesoleval veebisaidil ja kolmandate osapoolte meedias näidatavate reklaamide asjakohasust. Iga kord, kui saadame või kuvame teile reklaame, on meie eesmärk näidata teile kõige asjakohasemaid reklaame ja pakkumisi, mis vastavad teie huvidele või mis võivad teile huvi pakkuda.

Need küpsised võimaldavad töödelda andmeid, mis on seotud teie isiklike eelistustega, teie huvidega seoses meie toodete ja/või teenustega ning teie tarbimisharjumustega.

Seega aitab antud automatiseeritud andmetöötlus tagada paremat veebikogemust:
-  kuvades teile õigel ajal asjakohaseid pakkumisi
-  lükates tagasi pakkumised, mis teid tõenäoliselt ei huvita,         
-  või isegi piirates sama reklaami näitamiste arvu.
Näiteks võime sellise töötlemise kaudu anda teile teavet sõidukitüübi kohta, mida te kõige tõenäolisemalt eelistate (nt linnaauto asemel linnamaastur või vastupidi). 

Selles kontekstis töödeldavaid andmeid võidakse koguda erinevatest allikatest ja neid omavahel seostada: andmed meie kliendifailidest, veebisaidi navigatsiooniandmed, kolmandate isikute andmed, andmed teie sõiduki kasutamise kohta jne. Selliste allikate kasutamine on ära määratud profileerimisalaste eeskirjadega.

Sisu kohandamise küpsised

Kooskõlas teie nõusolekuga on nende küpsiste eesmärk parandada teie veebikogemuse kvaliteeti, muutes teile esitatava toimetatava sisu asjakohasemaks. Selleks kogume teavet selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate, nagu näiteks teie külastatavad lehed, kasutatavad funktsioonid, sisu, mida vaatate, teie valitud eelistused jne. See võimaldab meil kohandada sisu teie ootustele vastavaks.  

Analüütilised küpsised

Need küpsised on mõeldud veebisaidi külastuste analüüsimiseks, kasutajate interaktsioonide analüüsimiseks või lihtsalt koondandmete kogumiseks veebilehe külastuste voo kohta (nt keelevalik, eelmine külastatud leht, külastuse ajatempel, küpsiste valik).

Need küpsised võivad töödelda andmeid, mis on seotud külastatud lehtedega, lehtedel veedetud ajaga, nende lehtede külastamiseks kasutatava brauseriga, meie veebisaidil oleva vestluse või vestlusroboti kasutamisega jne. 

Nende küpsiste kogutud andmeid võidakse kasutada ka algoritmide loomiseks ja me võime kombineerida neid andmeid muu teabega, näiteks teabega meie kliendibaasist (lisateabe saamiseks profileerimise ja sellisest profileerimisest loobumise kohta vaadake meie privaatsuspõhimõtteid https://www.dacia.ee/ee/privacy-policy.html .

Nende küpsiste kasutamine ja salvestamine sõltub üldiselt teie nõusolekust.
MILLISEID KÜPSISEID SELLEL VEEBISAIDIL KASUTATAKSE?
Lisatud tabel sisaldab loetelu kõigist sellel veebisaidil salvestatud ja/või kasutatavatest küpsistest ning nende põhiomadustest. Võimaluse korral paiknevad need küpsised Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvates serverites. Kuna aga mõned meie teenusepakkujad asuvad väljaspool EMP-d asuvates riikides, töödeldakse teie isikuandmeid riikides, kus võivad kehtida teistsugused isikuandmete reeglid kui Euroopa Liidus. Sellisel juhul (i) hoolitseme selle eest, et teie andmete edastamine toimuks kooskõlas kohaldatavate eeskirjadega, ja (ii) võtame kasutusele meetmed, et tagada teie andmete piisav kaitse (eelkõige Euroopa Komisjoni standardsete lepingutingimuste kaudu).

Meie veebisait võib sisaldada kolmandate osapoolte (uudisteagentuurid, analüütikateenused jne) küpsiseid, mis võimaldavad neil küpsise kehtivuse ajal koguda meie veebisaidiga seotud sirvimisteavet. Nende küpsiste salvestamine ja kasutamine kolmandate isikute poolt on reguleeritud kolmandate osapoolte andmete privaatsuspõhimõtetega. Me teavitame teid meie veebisaidil olevate kolmandate osapoolte küpsiste eesmärgist ja nende küpsiste valimise võimalustest, mis meil on.

Lisateabe saamiseks vaadake üksikasjalikku küpsiste loendi tabelit puslapio apačioje.
KUIDAS TEIE NÕUSOLEKUT KÜSITAKSE?
Kui külastate meie veebisaiti esmakordselt, palutakse teil küpsiste kasutamisega nõustuda, küpsistest keelduda või teha oma valikud vastaval teabebänneril.   

Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta või oma valikut muuta (näiteks aktsepteerida ainult teatud tüüpi küpsiseid), kasutades selleks lehe allosas olevat sobivat tööriista.   

Palun pöörake tähelepanu asjaolule, et veebisaidi toimimiseks vajalike küpsiste kasutamiseks ei ole vaja teie nõusolekut ja seetõttu ei saa neid meie küpsiste haldustööriistas deaktiveerida. Saate nende kasutamist takistada, muutes oma brauseri seadeid (järgides allolevat jaotist „Kuidas küpsistest keelduda”), kuid see võib teie jaoks mõjutada meie veebisaidi kasutamise kogemust.   
KUI KAUA TEIE NÕUSOLEK KEHTIB?
Kui nõustute kõigi või üksikute küpsiste kasutamisega meie veebisaidil või keeldute nende kasutamisest, salvestatakse teie valik ja see jäetakse meelde (ja me peame teie eelistuste kohta arvestust) kuni 6 kuuks. See tähendab, et kui avate hiljem selle perioodi jooksul meie veebisaidi, ei palu me teil küpsiste osas enam mingeid toiminguid teha, kuna teie salvestatud eelistused on meil teada.

Pärast seda perioodi palume teil uuesti küpsiste kasutamisega nõustuda või sellest keelduda.   
KUIDAS KÜPSISEID HALLATA?
Kuidas saate küpsistest keelduda?
Kui te ei soovi, et küpsiseid teie seadmesse salvestataks ega neid sealt loetaks, salvestatakse sellesse seadmesse loobumisküpsis, et saaksime salvestada info, et olete küpsiste kasutamisele vastu vaielnud. Kui eemaldate küpsiste kasutamisest loobumise, ei saa me enam tuvastada, et olete nende kasutamisest ja salvestamisest loobunud (see tähendab, et järgmisel korral meie veebisaiti külastades peate oma eelistused uuesti valima).   

Teil on küpsiste haldamiseks mitu võimalust, sealhulgas nende kasutamise blokeerimine ja/või kustutamine.   

Küpsiste haldamise tööriist
Küpsiste reguleerimise mehhanism võimaldab teil hallata oma eelistusi ja see on ette nähtud selleks, et saaksite hallata sellel veebisaidil salvestatud ja/või kasutatavaid küpsiseid. Alloleval lingil klõpsates pääsete igal ajal konfiguraatorisse ja saate muuta oma eelistusi olenevalt sobiva küpsise tüübist.     

                                                         KÜPSISTE HALDAMINE      
Veebibrauseri seaded
Küpsiseid saate hallata ka oma brauseri seadete kaudu.   

Enamik brausereid on seatud vaikimisi küpsiseid aktsepteerima, kuid soovi korral saate valida, kas nõustute kõigi küpsistega, keelduda süstemaatiliselt küpsistest või valida, milliseid küpsiseid te nende päritolust lähtudes aktsepteerite. Samuti saate brauseris regulaarselt oma seadmest küpsiseid kustutada.   
Kuid ärge unustage seadistada oma erinevates seadmetes (tahvelarvuti, nutitelefon, arvuti jne) kõiki brausereid.   

Igal brauseril on küpsiste ja teie valikute haldamiseks erinevad sätted. Neid kirjeldatakse teie brauseri abimenüüs, kus on kirjas, kuidas küpsiste seadeid muuta. Näiteks:
- Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/et-ee/windows/k%C3%BCpsiste-kustutamine-ja-haldamine-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d;
- Safari™: https://support.apple.com/et-ee;
- Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=et&hlrm=en;
- Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings;
- Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Keeldumiste moodulid küpsiste haldajatelt
Mõned kolmanda osapoole küpsised saate keelata, minnes otse küpsiste väljaandja lehele:

- Google Analytics küpsiste keelamiseks minge aadressile: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
- IntelliAd küpsiste keelamiseks minge aadressile: https://login.intelliad.com/optout.php     
- Adobe küpsiste keelamiseks minge aadressile: https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

                        · Google Analyticsi küpsiste keelamiseks minge aadressile : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
                        · Facebook küpsiste keelamiseks minge aadressile : https://www.facebook.com/policy/cookies/
                        · Hotjar küpsiste keelamiseks minge aadressile : https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
                        · Adform küpsiste keelamiseks minge aadressile : https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/
                        · OneTrust küpsiste keelamiseks minge aadressile : https://www.onetrust.com/cookie-policy/
                        · Gigya küpsiste keelamiseks minge aadressile :  https://www.onetrust.com/cookie-policy/
                       
MUUDATUSED
Aeg-ajalt võime käesolevates põhimõtetes muudatusi teha. Teavitame teid ja/või küsime teie nõusolekut alati, kui see on vajalik või nõutav. Seetõttu soovitame teil vaadata põhimõtted üle iga kord, kui meie veebisaiti külastate, et oleksite kursis selle kõige uuema versiooniga.
Viimati uuendatud: 26.06.2023


                        Küpsiste pakkuja         
                        Küpsise tüüp         
                        Küpsiste poliitika         
                        55         
                        Technical         
                        https://www.fifty-five.com/legal/cookies-policy         
                        Google                                  Technical/Advertising                                  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl#how-google-uses-cookies         
                        Facebook                                  Social Media                                  https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools          
                        Hotjar                                 Analytic                                  https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information          
                        Adform                                  Advertising                                  https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-cookie-policy/         
                        OneTrust                                  Technical                                  onetrust.com/cookie-policy/          
                        Gigya                                  Technical                                  https://www.sap.com/estonia/about/legal/privacy.html