Uuenenud valik bensiini- ja diiselmootoreid

Diiselmootorid Blue dCi
Heitkoguste vähendamiseks on uued Blue dCi diiselmootorid varustatud AdBlue® abil toimiva valikulise katalüütilise redutseerimise (SCR*) süsteemiga. See tehnoloogia muudab jooksvalt diiselmootori poolt tekitatavad lämmastikoksiidid (NOx) ohututeks gaasideks (veeaur ja lämmastik).
Antud tehnoloogia, mis toimib tõhusalt kõikides tingimustes, ei vähenda Blue dCi mootori jõudlust. Selle kasutamine tagab mootorite vastavuse uutele standarditele, mis on varasemast veelgi rangemad ja sätestavad veelgi rohkem piiranguid.

Eelised
AdBlue® vesilahus koosneb 32,5% puhtast uureast ja 67,5% demineraliseeritud veest ning on lõhnatu ja mürgitu.

AdBlue® on saadaval enamikus tanklates.

Sinu auto annab AdBlue® paagi täitmise vajadusest ennetavalt märku.

AdBlue® paagitäiest jätkub 6-8 paagitäie kütuse jaoks.
Tähelepanu!
AdBlue® vedelikku tohib kasutada ainult puhtal kujul.

Sellel on oma paak, millele pääseb väljastpoolt kergesti ligi kas kütusepaagi luugi või eraldi luugi kaudu.

Ära vala AdBlue® vedelikku kütusepaaki või vastupidi.

Vea korral ära käivita mootorit, kuna see võib kahjustada SCR süsteemi.
(*) Valikulise katalüütilise redutseerimise süsteem pihustab väljalaske katalüsaatorisse AdBlue® vedelikus sisalduvat ammoniaaki (NH3). Sellest tekkiv keemiline reaktsioon muudab lämmastikoksiidid (NOx) ohututeks gaasideks (veeaur ja lämmastik).

(**) AdBlue® kulu sõltub sõiduki kasutustingimustest, varustusest ja juhi sõidustiilist. AdBlue® paagi mahutavus on sõltuvalt sõidukimudelist 15-20 liitrit.    
Tahmaosakeste filtriga (FAP) bensiinimootorid
Tahmaosakeste emissiooni vähendamiseks on uued otsesissepritsega bensiinimootorid varustatud väljalaskesüsteemis asuva tahmaosakeste filtriga (FAP).

Kasutatav tehnoloogia puhastab heitgaasid tahketest osakestest, püüdes need meekärjekujulisse mikropoorsesse struktuuri ning põletades need automaatse ja regulaarse regeneratsiooni käigus. Lisaks sellele muudetakse pideva keemilise reaktsiooni abil lämmastikoksiidid (NOx), vingugaas (CO) ja põlemata süsivesinikud (HC) süsinikdioksiidiks (CO2) ja ohututeks gaasideks, veeauruks (H2O) ja lämmastikuks (N2).

Selle tehnoloogiaga varustatud mootorite seeriat tähistatakse nimetusega Tce FAP.
Eelised
Tahmaosakeste filter ei vaja hooldust.

See ei mõjuta auto sõiduomadusi.

Ning mis kõige olulisem - see ei mõjuta kütusekulu või CO2 emissiooni.
Uuri lähemalt
Protseduur põhineb uuringutel, mis on läbi viidud reaalsetele kasutustingimustele sarnanevates tingimustes ning mille tulemused kajastavad tegelikku igapäevast tarbimist.