Uue regulatsiooni tutvustus

Meie lubadus

Madalam kütusekulu ja saasteainete heitkogus tõhusate ja tõestatud lahenduste abil
Madalam kütusekulu ja saasteainete heitkogus tõhusate ja tõestatud lahenduste abil
Dacia on pühendunud sellele, et muuta uued autod rohkem kättesaadavaks. Pakume atraktiivseid ja kvaliteetseid autosid, milledes kasutatavad tehnoloogiad on töökindlad ja tõhusad. Meie sõidukid on varustatud Renault Grupi siseselt jagatud tehnoloogiatega ning saavad kasu kogu selle kütusekulu ja saasteainete heitkoguste vähendamise alasest oskusteabest.

Dacias pakume me hulgaliselt lahendusi ja tehnoloogiaid, mis aitavad sul vähendada kütusekulu ning CO2 heitkoguseid enne ja pärast sõitu ning sõidu ajal, optimeerides sõiduki kasutamist.

Regulatsioonide muutudes soovime me uue kergsõidukite ülemaailmse ühtlustatud katsemenetluse (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure - WLTP) rakendamisega juhtpositsioonil olla. WLTP teeb suure sammu, pakkumaks kulunäitajaid, mis vastavad oluliselt rohkem sellele, kuidas sa autot igapäevaselt tegelikult kasutad.

Muudatused regulatsioonis

Regulatsioonimuudatuste selgitus: WLTP ja RDE
1. septembril 2017 jõustunud WLTP vahetas välja aastakümnete vanuse uue Euroopa katsetsükli (New European Driving Cycle - NEDC) sertifitseerimisprotokolli. Lisaks rakendub WLTP täiendusena tegeliku sõidu heitkoguste (Real Driving Emissions - RDE) test, mis tuvastab andmed tegelikes kasutustingimustes. Täiendavat infot nende muudatuste kohta ja mida need sinu jaoks tähendavad, leiad siit:
Mis on sertifitseerimisprotokoll?
Sertifitseerimisprotokoll on hulk nõutud teste, mis kinnitavad kõigi turul pakutavate uute sõidukite vastavuse kehtivatele regulatsioonidele. Selle eesmärk on kindlustada, et kõik sõidukid järgiksid saasteainete heitkoguste regulatsioone, mis on laiemalt tuntud kui emissioonistandardid. Praegu kehtivaks normiks on Euro6.

Testid toimuvad laboris ning neid viivad läbi sõltumatud organisatsioonid (näiteks UTAC Prantsusmaal). Need põhinevad standardsetel sõidutsüklitel (vahemaa, kiirus, varustus, temperatuur jms.) ning mõõdavad saasteaineid, CO2 heitkoguseid ja kütusekulu sisepõlemismootoriga sõidukitel. Need standardsed mõõtmismeetodid võimaldavad sul erinevate tootjate automudelite näitajaid omavahel võrrelda. Hetkel on need andmed avaldatud brošüürides ja tootjate veebilehtedel.
NEDC asemel WLTP
Kuni 2017.a. septembrini kehtis sertifitseerimisprotokollina 1990ndatel loodud NEDC. Kuna sõidukid on viimase 30 aasta jooksul oluliselt muutunud, vahetab WLTP NEDC järk-järgult välja.

Milles siis vahe seisneb? Esiteks on WLTP tsükkel pikem ja robustsem kui NEDC oma. Testi kiirused on suuremad. Temperatuurivahemik laiem ning arvesse võetakse kogu sõiduki varustus (vt. allolevat tabelit). See tagab tulemused, mis iseloomustavad paremini igapäevast sõitmist.
Real Driving Emissions (RDE)
Kuigi WLTP testi tsükli nõuded on karmimad kui NEDC protokollil, ei arvesta need siiski kõigi sõiduki tegeliku kasutuse parameetritega, ning siin tuleb appi tegeliku sõidu heitkoguste (Real Driving Emissions - RDE) test. Sõiduteedel, tegelikes sõidutingimustes läbi viidav RDE test täiendab WLTP sertifitseerimist, kontrollides sõiduki tegelikku saasteainete emissioonitaset.

Renault Grupp on juba alustanud RDE saateainete emissioonitestide tulemuste avaldamist sõidukite kohta, mis on registreeritud peale 2016. aasta septembrit. Lisainfot leiad aadressilt grouperenault.com/RDE.

Ajakava
Septembrist 2017 kuni septembrini 2018 peavad kõik turuletoodavad uued sõidukid (uus mudel/mootor), olema sertifitseeritud WLTP protseduuri põhjal.

Alates septembrist 2018 peavad kõik margiesindustes müüdavad sõidukid olema sertifitseeritud WLTP alusel.

Tarbijate elu lihtsustamiseks on reguleerivad asutused palunud kõigil tootjatel kuni 2018.a. lõpuni jätkata ainult NEDC tulemuste kajastamist. Selle tulemusel konverteeritakse kuni 2019.a. alguseni kõigi sõidukite andmed, mida juba on sertifitseeritud WLTP alusel, NEDC ekvivalendiks. Need andmed võetakse aluseks ka asjassepuutuvates riikide maksuarvutustes.
Jaanuarist 2019 peavad kõik avaldatud andmed kajastama WLTP väärtusi.

Samaaegselt WLTP ja RDE sertifitseerimisprotokolli rakendamisega areneb ka Euro6 norm, millele autod peavad vastama, et seista vastu mõjule, mida autoturg keskkonnale avaldab. See viib Auro6d normi kehtestamiseni 1. jaanuaril 2020.
Mida see sinu jaoks tähendab
On oluline märkida, et kasutatav sertifitseerimisprotokoll ei mõjuta sõiduki jõudlust ega ka tegelikku kütusekulu.

Siiski on tõenäoline, et tootjate poolt avaldatavad CO2 heitkogused ja kütusekulu andmed suurenevad WLTP puhul, lihtsalt kuna uus protokoll kajastab paremini tegelikke sõiduolusid.

Lühidalt öeldes, WLTP on täpsem kui NEDC kuid see ei mõjuta tegelikku jõudlust või kütusetarbimist.

Meie kohustused

Lihtne ja selge kütusekulu info
Pidades kinni Dacia brändi lubadusest, jätkame me taskukohaste lahenduste pakkumist, olles samas läbipaistvad ning pidades sammu uute kütusekulu ja saasteainete emissiooni käsitlevate regulatsioonidega.

Dacia on alati olnud pühendunud läbipaistvusele ja lihtsusele, mistõttu toetame me täielikult ka uutele regulatsioonidele üleminekut.

Jaanuaris 2018 toob Dacia turule esimesed sõidukid, mis on sertifitseeritud uute protseduuride põhjal. Alates septembrist 2018 on kõik müüdavad uued Dacia sõidukid sertifitseeritud uue WLTP sertifitseerimisprotokolli alusel.

Meie lahendused

Targad ja nutikad säästmisviisid
Meie eesmärk Dacias on teha sulle jooksvatest kuludest arusaamine lihtsamaks ning võtta ette samme nende vähendamiseks. Seetõttu pakume me erinevaid lahendusi, kuidas rakendada nutikaid tegevusi, mis vähendavad kütusekulu ja CO2 heitkoguseid sõidu ajal ning enne ja pärast sõitu.
Keskkonnasäästlikud tehnoloogiad
- Pardakompuutri funktsioonide hulka kuuluvad käiguvahetuse indikaator, öko-režiimi lüliti, ökonoomsushindega reisiraport* sõiduökonoomsuse mõõtmiseks ning öko-juhendamine* reaalajas sõidunõuannetega kütusekulu optimeerimiseks.

- Start ja Stop mootorisüsteem, et vähendada kütuse tarbimist ja saasteemissiooni sõiduki seisu ajal.

*Saadaval ainult uuele Dusterile
LPG sõidukid
Dacia pakub kõigil mudelitel läbiproovitud lahendusi LPG sõidukite näol. Valides selle lahenduse, valid sa turvalise ja end tõestanud tehnoloogia. See on bensiini rafineerimise ja maagaasi tootmise kõrvalsaadus.

LPG on saadaval vedelikuna ning seda hoitakse paakides. Enne mootoris põletamist muudetakse LPG tagasi gaasiks.
LPG sõidukeid on lihtne kasutada ning selle kasutuskulud on madalamad kui bensiinimootoriga autodel. Neil on ka keskkonnasäästualane eelis bensiinist 10% väiksema CO2 heitkoguse näol.