Taaskasutus

Dacia ja keskkond
DACIA, mõistes autotootjate vastutust ühiskonna jätkusuutliku arengu tagamisel, ei ürita mitte üksnes vastata kehtivatele keskkonnanõuetele ning neile, mis puudutavad taaskasutust, vaid neist eespool käia. Keskkonnasaaste vähendamist ei mõjuta ainult sellised faktorid nagu energiatõhusus, materjalide tarbimine või traditsioonilistele mootoritele alternatiivide leidmine, milles DACIAL on märkimisväärseid saavutusi, vaid ka juba disainistaadiumis selliste sõiduki konstruktsioonide, varustuse ja detailide loomine, mis sobivad hiljem ringlusesse ja taaskasutuseks.

DACIA kasutab tootmisel ainult kõrge kvaliteediga tooraineid, mis vastavad kõrgetele keskkonnanõuetele ning on keskkonnasõbralikud. Euroopa Liidu eeskirjade nõuetele vastav täpne koostisdetailide märgistussüsteem võimaldab neid lammutusel kergesti tuvastada, mis on omakorda materjalide taaskasutuse eelduseks.